messi drakt barn En effektivt organisert sesongstruktur med færre kamper i året ville vært bedre for spillere, lag, fans og for utviklingen av ligaen som helhet. Det vil også bety at viktigere spill har en spesiell fordel for dem, noe som kan tiltrekke flere fans til stadionene, og gå et stykke på vei til å stoppe Brasils fallende fremmøtte.

Dessverre vil det være de statlige ligaene som vil være først for å få hugget, men hvis det blir gjort ordentlig og med tradisjon for tankene, kan det gjøres med minimal oppstyr. Nyere rapporter fra Brasil antyder at Sportsdepartementet presser på for at den brasilianske ligaen skal speile tidsplanen for de store europeiske ligaene, men dette reiser sine billig fotballdrakter egne problemer som fremhevet av Paulo Freitas i denne artikkelen.